הצעות לסדר יום למכון לחקר הJump on this page: 1
Prof. Gad Yair

לפני מספר ימים התמניתי למנהל המכון לחקר החינוך בטיפוח באוניברסיטה העברית בירושלים. בפורום זה אני מבקש ללכת בעקבותיו של מנואל טרכטנברג ולפתוח ערוצי הידברות רחבים, בכדי שאוכל לקבל עצות, רעיונות והכוונות לקראת גיבוש התפקיד וסדר היום החדש של המכון. בעשור האחרון התמקד המכון בהפעלת פרויקטים חינוכיים בשדה, במיוחד לאוכלוסיות פריפריאליות ובעיקר בגיל הרך. במקביל, המכון שירת כבית לחוקרי חינוךעם נושאי עניין מגוונים יותר. בכוונתי לשמור על תמהיל שבין מצוינות מחקרית-אקדמית לבין תרומה ציבורית לשדה החינוך

  כל הצעה תתקבל בברכה ותבוא לדיון רציני בצוות המכון

למענה יש ללחוץ על כפתור ריפליי למטה

גדי יאיר

www.coolcite.com/user/1227