Papers per DollarJump on this page: 1
Prof. Gad Yair

במסגרת ריאיון שערכתי עם חוקר מוח – במחקר על המדע הישראלי שעתיד להתפרסם בספר "המוח הסורר" – הוא הסביר כי בימינו נדרשים מענקי מחקר גדולים כדי לפרסם מאמר בכתב עת מוביל כמו סיינס. "מיליון דולר למאמר", הוא אמר – כיוון שעליך להריץ סדרת ניסויים, לוודא שוב ושוב, בכלים שונים, ובקיצור – נדרשים מענקי מחקר גדולים כדי לעמוד בחזית המדע. ובכן, כמה עולה באמת מאמר? כמה דולרים נדרשים חוקרים וחוקרות להשיג כדי לפרסם בבמות הטובות ביותר? ואם מענקי מחקר ניתנים במשורה – 20% סיכוי למימון בכל תחרות, אסור לזכות בכמה מענקים מקרן נתונה בו-זמנית – מה זה אומר על יכולת הפירסום של חוקרים? האם יש בכלל מתאם בין סך מענקי המחקר של חוקרים למספר הפרסומים שלהם? אם יש – או אין – מה ההשלכות הניהוליות של זה? האם יש אפשרות לקבוע מדד יעילות לחוקרים, המבוסס על "פייפרז פר דולר?"

מה אתם עושים במוסד שלכם כדי לברר זאת? וכשיש לכם נתונים – אילו החלטות מנהיגותיות אתם מקבלים כדי למקסם את המצוינות – הן בפרסומים והן במענקי המחקר? ואם אין לכם נתונים כאלו, מי אחראי לכך?

לתשובות הללו חשיבות רבה, כיוון ששני משתנים אלו - פרסומים ומענקי מחקר - הם משתני תיקצוב מרכזיים של הות"ת. נשמח לשמוע מה אתם חושבים על שאלות אלו במסגרת הפורום בקישור. אין צורך להירשם, גם אין צורך להזדהות.

בתום דיון דיגיטלי זה – אם ייצלח – נעלה מסקנות ונסביר מהן הבדיקות שמערכת קולסייט מאפשרת למקבלי החלטות לבצע כיום ובאילו תחומים היא יכולה לסייע למי שאמונים במוסדותיהם על פיתוח אקדמי וראייה אסטרטגית.