Prof. Gad Yair's Blogניהול קריירה: על הציטוטים וניהולם
Bookmark and Share

קהיליית חוקרי האקדמיה מתחבטת בשנים האחרונות בשאלות סביב משמעותן של טכנולוגיות לניהול מידע אקדמי בהשכלה הגבוהה; ובאופן ספציפי ביחס למשמעותם של פורטלים אקדמיים חינמיים. והנה, במאמר חדש כותבים ריצ'ארד פרייס ועמיתיו מאתר Academia.edu, כי אקדמאים המעלים את פרסומיהם בפורטל החינמי שלהם הופכים מצוטטים יותר ממי שלא עושים כן. מחקרם המרשים מתבסס על דגימת מאמרים מתוך מאגר סקופוס, תוך פיקוח על איכות כתבי העת (אימפקט פקטור), תחומי דעת ושנת פרסום. כפי שניתן לראות בגרף מצד שמאל, הלקוח מן המאמר, בכל אחת מארבע שנות הבדיקה ניכר ייתרון במספר הציטוטים למאמרים שהועלו לאתר אקדמיה. המחברים מציינים כי כבר לאחר שנה יש למי שמעלה את מאמריו לאתר ייתרון של 16% במספר הציטוטים, שקופץ ל-51% אחרי שלוש שנים ול-69% לאחר חמש שנים. בנוסף, המחברים מציינים כי מאמרים שהועלו לאתר החינמי שלהם זוכים ל-58% יותר ציטוטים מאותם מאמרים שהועלו, למשל, לאתר המחלקה או המוסד.

המשמעות של ממצאים אלו ברורה ופשוטה. חוקר שמניח "לטבע" לעשות את שלו – קרי, מניח למנגנון הרגיל של כתבי העת לדאוג לניראות הפירסום שלו, ואינו דואג לעקוף את המיגבלות שמינויים מוסדיים יקרים שמים על ניראות פירסומיו – מאבד פוטנציאל רב בהגדלת הניראות של פירסומיו, ומכאן גם בהשפעתם על קהיליית השיח המדעית. בבחינת: לא דאגת, לא נראית, לא השפעת; עד כדי כאילו לא פרסמת. מכיוון שמספר הציטוטים למאמרים מושפע בצורה כה דרמטית מניראותם החינמית ברשת, שומא על חוקרים לטרוח לעשות לניראות עבודתם מעבר למנגנוני הפרסום הרגילים – מה גם שלא כרוכה בכך כל עלות. אתרים כמו קולסייט, אקדמיה, ריסרצ'גייט וכדומה מאפשרים לחוקרים להירשם חינם ולהעלות את פרסומיהם כך שחיפוש בגוגל יוליך את המחפש אל פרסומיהם – בין באמצעות קישור ובין לגירסה מלאה על-פי הסכמי זכויות היוצרים. בתוך שנים ספורות יעלה האימפקט המדעי שלהם, ה-Hפקטור, למשל.

מעבר לכך, הממצאים משליכים גם על עשייתם של מחלקות ומוסדות אקדמיים, הדואגים לניראות של פרסומי חוקריהם ולהגדלת השפעתם בשיחה המדעית הגלובלית. כמו על חוקרים כבודדים, מוסדות וראשי מחלקות צריכים לעודד את אנשי הסגל שלהם לפרסם בבמות איכותיות ככל הניתן (כי יש מתאם ברור בין האימפקט פקטור של כתב העת למספר הציטוטים) – ולאחר הפירסום לבקש מן הסגל לדאוג באופן יזום לניראותו. הדבר נכון במיוחד ביחס לסגל צעיר שבטרם קביעות: לפעמים מספר ציטוטים יכול להכריע תיקו של מועמד לכאן או לכאן – ולכן דאגה פעילה לניראות פרסומיהם של חוקרים צעירים הינה קריטית בהליכי ניהול הקריירה במוסדות אקדמיים הלוקחים את פונקציית הניהול ברצינות הראויה.

1
Anonymous
15-May-2016, 5:06
The hoestny of your posting shines through

Leave a comment: